Mopeden

Mopeden 1952-1983

Service och reparation

 

Du som är mopedentusiast och äger en ”gammelmoped” och själv vill sköta om den på bästa sätt och göra service eller enklare reparationer har god hjälp av den här boken. Du som vill veta mera om t.ex. hur en tvåtaktsmotor, förgasare eller tändsystem fungerar finner svaren i boken.

 

Den är uppdelad i tio kapitel som bland annat beskriver mopedens allmänna uppbyggnad, men även ger mera precisa service- och reparationsanvisningar för olika mopedmodeller. Givetvis finns felsöknings- och serviceschema liksom tekniska data för vanliga mopedfabrikat. Vidare finns förklaringar till fackuttryck och en förteckning över typbesiktigade mopeder i Sverige.

 

För den som mera affärsmässigt ägnar sig åt mopedrestaurering eller service finns i boken ett kapitel som ger tips om hur en enkel verkstad kan inredas. Boken inleds med en kort historiebeskrivning av mopedens utveckling från dess introduktion 1952.

 

Innehåll:

•Mopedens historia

•Underhållsschema

•Det här är tvåtaktsmotorn

•Tekniska data

•Mopedverkstaden

• Sprängteckningar

•Reparation och underhåll

•Fackuttryck

•Felsökningsschema

•Typbesiktigade mopeder

 

Boken är på 229 sidor i formatet 170 x 240 mm alla i svart/vitt. Antalet illustrationer: ca 255 st, de flesta tecknade. Hårda omslagspärmar med 4-färgstryck och skyddslaminering.

 

ISBN 91-975178-7-9